Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Gymnastik/Redskap åk 4-5

Munkedalsskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Gymnastik och redskap Du kommer få utveckla dina färdigheter inom: Räcke, romerska ringar, kullerbyttor, stå på händer/ huvud samt hjula. Vi kommer även att öva greppa, ta fart, stödja etc.Under veckorna v.11-13

Arbetsområde: Gymnastik/redskap

Vilka förmågor, hämtade ur kursplanens syftetext, ska undervisningen inriktas mot?

  • Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter
  • Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga
  • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.

Vilket är det centrala innehåll som undervisningen kommer att utgöras av?

  • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att ha olika stationer där man får använda olika redskap exempelvis matta, räck, ringar osv. Vi kommer att öva på exempelvis kullerbytta fram och bakåt, lära dig olika kombinationer i räcke, matta och romerska ringar.

Vi kommer att prata mycket om kraftinsats, kroppskontroll, balans, rörelseövergångar och säkerhet.

Vi kommer även avsluta lektionerna med diskussioner om exempelvis vad vi har övar på, vilka risker det finns med olika redskap, både i smågrupper och i helklass.

Bedömning

Utveckling utifrån din egna förmåga. Försöka att utveckla dig inom alla områden.

Mål att sträva mot:

Att du kan:

Fram och bak-kullerbytta.

Stå på händer/huvud mot vägg.

Kunna kombinationer i romerska ringar

Kunna kombinationer på räcke.

Hoppa hopprep, springa och stanna med hopp.

Gå stödjande planka med fötterna på bänk.

Greppa, gunga och ta fart i lian, samt hänga i knä på en bom.

Hoppa "flugan" mot en vägg.

Ta dig över ett hinder, utan att vara i när plint med hjälp av ett räcke.

(Utgår från skolverkets bedömningsstöd)

https://www.youtube.com/watch?v=aWrGeOytrt0&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback