Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

F - 6

Sjöar och vattendrag

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Vad finns egentligen i sjön? Det har blivit dags för oss att dyka ner i vattnet och ta reda på vad det är för skillnad mellan olika sjöar, vilka som lever där och hur vi människor påverkar livet i sjön. Häng med!

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • Berätta något om olika typer av sjöar.
 • Namnet på några arter som lever i eller vid en sjö i Sverige.
 • Ge ett exempel på en näringskedja som finns i en sjö.
 • Beskriva hur vi människor kan påverka sjöarna och det liv som lever där. 

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • Delta aktivt på lektionerna.
 • Skriva en diagnos när området är avslutat.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • Vilka olika typer av sjöar det finns i Sverige och skillnader mellan dem.
 • Namnet på och fakta om olika arter som lever vid sjöar.
 • Hur en näringskedja i en sjö kan se ut.
 • Hur fiskar är uppbyggda och hur det kommer sig att de kan andas under vattnet.
 • Vad vi människor gör som påverkar naturen vid sjöar och vilka konsekvenser det får för växter och djur.

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Vi kommer att läsa tillsammans i läsgrupper och svara på frågor.
 • Vi kommer att se filmer om sjöar.
 • Vi kommer att göra utflykter i naturen. 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback