Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, SO (år 1-3), Matematik, Teknik

·

Årskurs:

F

Miljötema - hållbar utveckling

Aspen Montessori, Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Temat kommer att göra dig medveten om din möjlighet att påverka miljön och bidra till hållbar utveckling. Vi undersöker hur vår livsstil påverkar miljön genom att ta reda på vad som händer med våra sopor, med de förpackningar vi återvinner eller med de som hamnar i naturen.

Mål för eleven (vad jag ska kunna)

Källsortera/återvinna vardagssopor och förpackningar

Känna till några begrepp inom ämnet miljö

Känna till några energikällor och deras påverkan på miljön

 

Undervisning (hur vi ska arbeta)

Vi arbetar ämnesövergripande, enskilt, i lärpar eller i grupp.

 

Vi gör fältstudier där vi besöker en återvinningsstation

samt gör experiment med sopors nedbrytningstid i skog och mark.

Dokumenterar våra experiment.

 

Vi ser filmer och läser sagor kopplade till hållbar utveckling. 

Skriver faktatext och ritar bilder.

 

Vi ser filmer och pratar om olika hållbara energikällor och bygger vindsnurror.

 

Hemläxa i källsortering och gör ett stapeldiagram över vanliga förpackningar.

 


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback