Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Vi lär på lekplatsen - kraft och rörelse. VT- Vecka 12-18

Andersbergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Du har många gånger åkt rutschbana och gungat på en lekplats i din närhet men nu ska vi göra det med "forskarglasögonen" på för att lära oss om fysikens regler. I klassrummet och på lekplatsen ska vi göra undersökningar för att förstå begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, friktion och tyngdkraft.

Undervisning

  • Vi kommer att ha genomgångar i klassrummet där vi berör alla begrepp du ska lära dig.
  • Vi kommer att göra undersökningar i klassrummet och på skolgården för att lära oss om några av fysikens regler.
  • Du ska dokumentera dina undersökningar och sedan arbeta med dem i klassrummet innan vi gör grupper där ni får presentera de olika begreppen.

Bedömning, du skall kunna:

  • använda dig av begreppen tyngdkraft, friktion, balans, jämvikt, tyngdpunkt.
  • utföra undersökningar i klassrummet och på lekplatsen utifrån instruktioner.
  • dokumentera ditt arbete genom text, bild och film.
  • jämföra  din dokumentation med någon annan.
  • visa dina kunskaper genom att delta i undersökningar och diskussioner.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback