Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

9

05A - Geografiska Analyser (befolkningsutveckling, demografi och fältstudier)

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

I arbetsområdet kommer du att få lära dig om varför människor bosätter sig på olika platser på jorden och samspelet mellan människa och natur. Eleverna ska göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Mål med arbetsområdet

Du ska lära dig om geografins metoder, begrepp och arbetssätt, genom att göra fältstudier  i och utanför klassrummet som rör samhällsplanering i närsamhället, alltså i Halmstad.

Du ska också lära dig hur du kan använda en befolkningspyramid för att se samband som rör exempelvis befolkningsmängd/befolkningstäthet, ohälsa, fattigdom, klimat, krig mm.

Du ska lära dig och kunna använda de ord och begrepp som hör till arbetsområdet.

Så här arbetar du för att nå målen

  • Du läser i läroboken och besvarar frågorna som finns där.
  • Genomgångar och diskussioner.
  • Du ser filmen "En demografisk mardröm"
  • Du ser filmen "Den hållbara staden"
  • Du gör en fältstudie i din tätort - Du arbetar i grupp med att titta på samhällsplanering i Halmstad kommun i klassrummet.
  • Du arbetar aktivt med ord och begrepp som hör till arbetsområdet, eventuellt får du orden i läxa.

Examination

  • Fältstudien i klassrummet redovisas gruppvis.
  • Avslutande skriftlig examination.

 

Källor:

https://www.bouncymaps.com/#!/bouncymaps/world/-2102779806

http://www.worldometers.info/se/

En demografisk mardröm

Den hållbara staden

 


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
FAKTA FILMER
TEXT - VÄRLDENS BEFOLKNING
INLÄSNINGSTJÄNST
Film och frågor
Resultat
PDF text om befolkningsutveckling

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback