Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

5 - 6

Åk 6 Musikens påverkan

Kastellegårdskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Vecka 8-12 har eleverna fått lära sig mer om hur vi påverkas av musik och hur vi själva kan påverka med hjälp av musik.


Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback