Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Människokroppen

Fröknegårdskolan H, Kristianstad · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

I detta arbetsområde kommer ni att få kunskap i hur celler samarbetar för att bygga ihop hela kroppen till olika organ som i sin tur samarbetar för att kroppen ska fungera. Dessutom så kommer vi att samtala, diskutera och argumentera kring sex & samlevnad.

Konkretisering av målen

       Kunna diskutera, samtala och argumentera kring träning och kost

       Kunna diskutera, samtala och argumentera kring missbruk och beroende

       Kunna diskutera, samtala och argumentera kring känslor, tankar, relationer

       Kunna diskutera, samtala och argumentera kring identitet och jämställdhet samt hur media påverkar våra tankar kring genus

       Kunna diskutera, samtala och argumentera kring abort, preventivmetoder och befruktning

       Kunna argumentera och kritiskt granska källor som eleverna stöter på

       Kunna utföra en laboration efter en given planering

       Kunna planera en egen laboration samt utföra den

       Kunna dokumentera laborationen med text, bild och/eller tabell samt koppla till teorier och modeller inom biologin

       Kunna ge förslag på hur förbättringar i laborationen kan påverka resultatet

       Kunna beskriva och förklara vilken roll cellerna har i kroppen samt hur de sätts ihop för att bilda olika organ/organsystem

       Kunna beskriva och förklara vad ett organ och organsystem är

       Kunna beskriva och förklara matspjälkningssystemet

       Kunna beskriva och förklara andningen

       Kunna beskriva och förklara cirkulationen i kroppen, hjärta & blodomlopp

       Kunna beskriva och förklara hur njurarna och levern renar kroppen

       Kunna beskriva och förklara vad blodet har för uppgift samt vad det består av

       Kunna beskriva och förklara immunförsvarets roll i kroppen

       Kunna beskriva och förklara vilken funktion skelettet, musklerna och huden har

       Kunna beskriva och förklara förändringarna som sker hos pojkar och flickor i puberteten

       Kunna beskriva och förklara hur en befruktning går till samt vad en graviditet är

       Kunna beskriva och förklara olika sätt att skydda sig mot oönskad graviditet

       Kunna beskriva och förklara vad en könssjukdom är och hur vi kan skydda oss

       Kunna beskriva och förklara några preparat som är beroendeframkallande

       Kunna resonera kring hur olika organ samt organsystem samarbetar

       Kunna resonera kring några naturvetenskapliga upptäckter inom biologi samt vilka drivkrafter som ligger bakom dessa

 

Undervisning

       Lärarledda genomgångar, grupp- och helklassdiskussioner

       Grupparbete med expertområden

       Texter och länkar från Clio, studi.se, enstaka stenciler, ILT

       Begreppslista

       Laborationer

o   Laborationsrapport

 

Vecka

Innehåll

Lärandemål

Praktiskt

11

Introduktion – Grupparbete

Cellen

Överblick – Organsystem

 • Kunna beskriva och förklara vilken roll cellerna har i kroppen samt hur de sätts ihop för att bilda olika organ/organsystem

 • Kunna beskriva och förklara vad ett organ och organsystem är 

 • Kunna resonera kring hur olika organ samt organsystem samarbetar

Studi

Boken 

 • Spektrum: s.230-233

 • Spektrum: s.234-235

 • Spektrum: s.296-297

Laborationer

12

PRAO

13

Matspjälkning

Blodet

Immunförsvar

 • Kunna beskriva och förklara matspjälkningssystemet

 • Kunna beskriva och förklara vad blodet har för uppgift samt vad det består av

 • Kunna beskriva och förklara immunförsvarets roll i kroppen

Studi

Boken 

 • Spektrum: s.238-241

 • Spektrum: s.250-251

 • Spektrum: s.253-256

 • Spektrum: s.320-326

Laborationer

14

PÅSKLOV

15

Andning

Blodomlopp

Reningssystem

 • Kunna beskriva och förklara andningen

 • Kunna beskriva och förklara cirkulationen i kroppen, hjärta & blodomlopp

 • Kunna beskriva och förklara hur njurarna och levern renar kroppen

Studi

Boken 

 • Spektrum: s.242-244

 • Spektrum: s.245-249

 • Spektrum: s.252

Laborationer

16

 • Skelett

 • Muskler

 • Hud

 • Kunna beskriva och förklara vilken funktion skelettet, musklerna och huden har

 • Kunna utföra en laboration efter en given planering

 • Kunna planera en egen laboration samt utföra den

 • Kunna dokumentera laborationen med text, bild och/eller tabell samt koppla till teorier och modeller inom biologin

 • Kunna ge förslag på hur förbättringar i laborationen kan påverka resultatet

Studi

Boken 

 • Spektrum: s.257-259

 • Spektrum: s.260-263

 • Spektrum: s.264-266

Laborationer

17

Kropp & Själ

 • Mående

 • Sjukdomar

 • Träning & kost

 • Kunna diskutera, samtala och argumentera kring träning och kost

 • Kunna diskutera, samtala och argumentera kring känslor, tankar, relationer

Studi

Boken 

 • Spektrum: s.327-333

 • Spektrum: s.334-339

 • Spektrum: s.310-319

Laborationer

18

Kropp & Själ

 • Beroende

 • Kunna diskutera, samtala och argumentera kring missbruk och beroende

 • Kunna beskriva och förklara några preparat som är beroendeframkallande

Studi

Boken 

 • Spektrum: s.350-360

Laborationer

19

Sex & samlevnad

 • Kärlek

 • Relationer

 • Lär känna din kropp

 • Kunna diskutera, samtala och argumentera kring känslor, tankar, relationer

 • Kunna beskriva och förklara förändringarna som sker hos pojkar och flickor i puberteten

Studi


Boken 

 • Spektrum: s.368-371

 • Spektrum: s.374-377

 • Spektrum: s.378-382

Laborationer

20

Sex & samlevnad

 • Genus

 • Sex

 • Kunna diskutera, samtala och argumentera kring identitet och jämställdhet samt hur media påverkar våra tankar kring genus

 • Kunna diskutera, samtala och argumentera kring abort, preventivmetoder och befruktning

 • Kunna argumentera och kritiskt granska källor som eleverna stöter på

 • Kunna beskriva och förklara hur en befruktning går till samt vad en graviditet är

 • Kunna beskriva och förklara olika sätt att skydda sig mot oönskad graviditet

 • Kunna beskriva och förklara vad en könssjukdom är och hur vi kan skydda oss

 • Kunna resonera kring några naturvetenskapliga upptäckter inom biologi samt vilka drivkrafter som ligger bakom dessa

Studi

Boken 

 • Spektrum: s.383-387

 • Spektrum: s.388-392

Laborationer

21

Buffert

   
 

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Biologi Kunskapskrav åk 7-9
Uppgifter
Skriftlig bedömning - Människokroppen
Ställningstagande - Sex & samlevnad
Expertområde - Människokroppen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback