Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

2 - 4

Barn tidning/Il giornalino dei ragazzi

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

VT 21: vi skapar vår egen tidning.

Vi skapar vår egen tidning. Vi jobbar med olika tema i form av olika text: fakta ock krönika

Elever  skriver egna texter,  dvs tidnings artiklar.

Vi börjar  med att titta olika tidningar och barn anpassat presentationer i form av film.

Vad är en dags tidning? Hur skriver man en tidnings artikel? Vad är fakta och krönika?

Vilka är de viktiga frågor att svara på?

Tema i fokus:

Video games

Skolan

Fotboll

Resor

Mat

Nyhet

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav modersmål åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter