Skolbanken Logo
Skolbanken

Glass eller Godis

Förskolan Kringlan (s), Umeå · Senast uppdaterad: 23 mars 2021

Vi jobbar med att våga berätta om vad vi tycker genom lekar, frågor och skapande.

Vårt Tema mål detta år är att barnen ska utveckla ett växande ansvar och hållbara relationer.

För att kunna bygga relationer måste man också har kunna uttrycka sig och ha en tillit till sin egen förmåga och förstå

demokratiska principer och förmåga att samarbeta.

Vi jobbar med att våga berätta om vad vi tycker genom lekar, frågor och skapande.

Glass eller Godis

Två pedagoger står på varsin sida av rummet och säger två förslag och barnen ska sedan välja de alternativ de gillar bäst.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter