Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 5

Växter

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 23 mars 2021

De första växterna var troligen alger. Utifrån algerna utvecklades växter som kunde leva på land. Det finns olika slags växter. Kanske tänker du på en blomma eller en buske? Men även alger, gräs, ett träd och mossor är växter. Växter sprider sig på olika sätt. De delas in i fröväxter och sporväxter efter hur de förökar sig.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska använda kunskap för att granska information, kommunicera och ta ställning.

Du ska genomföra undersökningar.

Du ska använda biologiska begrepp ex. pollinering, sporer, frön, kloning, fotosyntes, klorofyll, energigivare och energitagare,  ståndare, pistill och förklara:

-Varför ser växterna ut som de gör? Har de rot, stjälk, blad och blomma? Vilka är delarnas funktion?
-Hur kan växterna sorteras?
-Hur får en växt näring så att den kan växa?
-Hur förökar sig en växt?
-Vad är viktigt att tänka på när man gör ett växtexperiment?

Bedömning - vad och hur

Vad: (Se bedömningsmatrisen nedan)

Elevens kunskaper om biologiska sammanhang och användning av biologins begrepp.

Eleven kan genomföra fältstudier/experiment utifrån givna formuleringar. Eleven kan jämföra sina och andras resultat.

Eleven gör dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

 

Hur:

Du kommer få ett skriftligt test, där du visar dina biologiska begreppskunskaper och kunskaper om biologiska sammanhang.

Dina dokumentationer och analyser från dina undersökningar kommer att bedömas och att du är aktiv under muntliga diskussioner.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta  och diskutera tillsammans med andra.

Du kommer läsa faktatexter och diskutera och förklara olika frågeställningar.

Du kommer se många olika slags faktafilmer.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Växter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback