Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik Eldorado 4B kapitel 7

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 23 mars 2021

Kapitel 6

Syftet med undervisningen

För att kunna ta sig fram i trafiken som cyklist så räcker det inte med att träna och lösa uppgifter vid ett datorprogram utan man måste både kunna regler och lagar samt träna praktiskt på att cykla i trafiken. Samma sak gäller matematiken. Eleverna måste få möjlighet att förstå matematikens uppbyggnad, lära sig regler och lagar, träna matematik i skolan och bli medvetna om matematiken i vardagen.

Syftet med undervisningen är att eleverna ska ha verktyg, självförtroende, nyfikenhet och mod för att vilja och våga möta nya problem.

Under kopplingar till läroplanen ser du syftet från läroplanen.

Vad ska vi göra?

Under några veckor ska vi arbeta med  division, räknemetoder division, dividera med 10, 100 och 1000 och problemlösningsstrategier, göra tabell. 

Nedan ser du vilka delar i det centrala innehållet vi kommer att arbeta med.

Vad bedöms?

Vid bedömning så tittar inte lärare bara efter rätt svar utan även vägen fram till svaret och hur de motiverar sina val av metoder och strategier. Eleverna bedöms hela tiden och inte bara efter en slutprodukt. Det är för att eleverna hela tiden ska kunna utvecklas.

Eleverna kommer under terminen att bedömas genom:

  • observationer,
  • diskussioner och samtal,
  • diagnoser,

Eleverna kommer att bedömas utifrån de fem förmågorna i kursplanen och ni ser vilken förmåga vi arbetar med under varje del i matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matris för Eldorado 4B
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter