Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

5 - 9

Åk 5. Tema bollspel - Handboll

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 23 mars 2021

Under tema bollspel kommer vi att jobba med teknik, taktik, spelförståelse i några av våra vanligaste bollspel samt hur aktiviteten kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

BOLLSPEL

 

 

Syfte:

Du skall utveckla / bli bättre på din förmåga att: Delta i olika bollsporter i lag samt individuellt. Reflektera över bollspelens olika grundprinciper, regler och etik. Sin förmåga till funktionellt rörelsemönster och lusten att röra på sig. Att kunna utföra och organisera bollsporter på egen hand. Att stärka sin fysiska, psykiska och sociala förmåga. Att delta aktivt, kunna samarbeta samt ta hänsyn till dina medspelare, motspelare och domarna.

 

Detta visar du genom att:

Du deltar i olika teknikövningar där visar att du behärskar grundtekniken i aktuell sport. Såsom att passa, ta emot passning, dribbla och skjuta med god teknik.

Du deltar i matchspel där du visar att du förstår spelets grundidé samt visar prov på spelförståelse genom att välja bra positioner i spelt, vara spelbar, göra genomtänkta rörelser utan boll, ta ansvar för lagets gemensamma arbete.

 

Så här ska vi arbeta

I temats första del kommer vi att träna upp den teknik som behövs för att kunna spela match på god nivå.

I den andra delen fokuserar vi på matchspel med fortsatt fokus på tekniken men även på spelförståelse, taktik och regler.

Detta ska bedömas

Din förmåga att på egen hand utföra och anpassa dina rörelser till aktuell aktivitet. 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Matriser i planeringen
Tema bollspel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback