Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Sociala medier

Kärlekens skola, Halmstad · Senast uppdaterad: 10 april 2021

Sociala medier= samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Betyder yttrandefrihet att man får säga vad man vill? Vilka fördelar och nackdelar finns det med sociala medier? Vilka faror finns och vad bör man tänka på. Det här och många andra frågor kommer vi diskutera utifrån serien Alma Diaz och Hashtag.

Konkretisering av målen:

 • Du visar att du kan samtala och diskutera genom att delta och beskriva dina åsikter samt motivera dem. 
 • Du visa att du kan lyssna på dina kamrater för att bidra till att samtalet fungerar.
 • Du visar att du kan föra ett samtal vidare genom att kommentera och fylla i det som kompisen har sagt samt genom att ställa följdfrågor.
 • Du visar att du kan förbereda en muntlig text, genom en presentation av ett avsnitt av #Hashtag.  
 • När du läser tidningsreportage visar du att du kan resonera kring vad som är typiskt för denna texttyp i innehåll, språk och stil. 
 • När du skriver tidningsreportage visar du att du kan anpassa din stil till syftet med texttypen samt anpassa ditt språk till språkliga normer. Du visar även att du kan ge respons på dina kamraters texter.
 • När du skriver och bearbetar tidningsreportage visar du att utifrån respons kan du förbättra dina texter mot större tydlighet, variation och korrekthet.

 

Undervisning: 

 • Vi lyssnar till serien Alma Diaz.
 • Samtala i grupp utifrån givna frågeställningar och ledtrådar. 
 • I slutdiskussionen kommer ni att få träna på att leda och delta i samtalet med hjälp av en samtalsmall.
 • Vi diskuterar sociala medier utifrån olika frågor. 
 • Vi tittar på TV-serien #Hashtag.
 • Vi diskuterar innehållet i Tv-serien och tränar vidare på att dela med er av era åsikter, lyssna på era kamrater, ställa följdfrågor, och sammanfatta det viktigaste i samtalet. 
 • Vi läser texter som rör temat och diskuterar ämnen som osynlighet, att prata bakom ryggen, språkbruk, yttrandefrihet och lagar som gäller hur man yttrar sig mot varandra.
 • Vi läser exempel på tidningsreportage och tränar på att skriva den här texttypen. I en slutuppgift skriver du ett reportage.
 • Vi tränar på att ge respons och bearbeta texter mot större variation, tydlighet och korrekthet.
 • Utifrån behov tränar vi på skrivregler, såsom skiljetecken och regler för dialogskrivande.

 

Bedömning:

 

 • Din förmåga att samtala och framföra dina åsikter. (matris)
 • Din förmåga att bidra till att samtalet fungerar genom att ställa frågor.  (matris)
 • Din förmåga att förbereda och genomföra en muntlig framställning med anpassning till syfte och sammanhang. (matris)
 • Din förmåga att skriva ett tidningsreportage där du får med det som är typiskt för en sådan text vad gäller innehåll, språk och stil. Dessutom bedöms din förmåga att följa språkliga normer, såsom stor bokstav, skiljetecken samt regler för dialog. (matris)

 •  Din förmåga att ge respons på texter samt ta emot respons och bearbeta en text mot större variation, korrekthet och tydlighet.(kommentar)

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback