Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik åk 7 vt 21

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 23 mars 2021

Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi tränar kontinuerligt på nedanstående förmågor på ett varierande sätt:

  • Problemlösning
  • Begrepp
  • Metoder
  • Kommunikation
  • Resonemang

 

När du har arbetat med bråk, procent och statistik i matematikboken ska du kunna:

Bråk

- Förstå orden bråk, täljare, nämnare och bråkstreck

- Skriva tal i bråkform och i blandad form samt växla mellan de båda formerna

- Förlänga och förkorta olika bråk

- Jämföra storleken på olika bråk

- Räkna ut hur mycket en viss del av något är

- Addera, subtrahera och multiplicera bråk

- Skriva om bråk till decimalform

 

Procent

- Växla mellan procentform, bråkform och decimalform och procentform och känna till när de olika formerna är lämpligast att använda

- Räkna ut hur mycket en viss procent av något är

- Räkna ut hur många procent en viss andel av något är

- Räkna ut hur mycket det hela är om du vet hur mycket en viss procent av något är

 

Statistik

- Förstå orden tabell, kolumn och rad

- Hämta fakta ur tabeller

- Rita och tolka olika typer av diagram samt förstå när du ska använda dem

- Beräkna medelvärde, median och typvärde

- Göra tabeller utifrån en undersökning

 

Bedömning 

Du kommer att bli bedömd i hur väl du löser olika matematiska problem (problemlösning), hur du väljer och använder matematiska metoder (metoder), hur väl du använder dig av det matematiska språket när du visar hur du kommit fram till en lösning (kommunikation, resonemang) och slutligen hur väl du använder dig av olika begrepp och kan förklara hur de hänger ihop med varandra (begrepp).

Du visar din utveckling genom ditt arbete på lektioner, diagnoser, läxor och prov.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback