Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE03

Svenska 3: Språkhistoria och språkliga förändringar

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 16 april 2021

Människans förmåga att teoretisera kring språk som fenomen särskiljer oss från andra djur, menar språkforskare. I detta arbetsområde är det precis det vi ska göra. Fokus är på det svenska språket, men vi kommer också att snegla mot andra delar av världen för att uppnå en djupare förståelse för hur språk byggs upp, utvecklas och förändras.

 

Vad?

Vi fördjupar oss i det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. I samband med detta gör vi några jämförelser med andra språk och återbesöker dialekter. Vi kommer också att titta närmre på språkförändringar. 

 

 

Hur?

Vi kommer att använda oss av följande former för lärande: föreläsningar, läsa kap. 5 i Insikter i svenska: Svenska 2-3, utforskande samtal, debatt, diskussioner, redovisningar om ord, samt en avslutande skriftlig examination. 

 

 

När?

Vi startar v. 15 och vi siktar på att avsluta arbetsområdet v. 19, beroende på hur arbetet kommer att gå och hur mycket tid som kommer att gå åt till resterande tal från förra arbetsområdet. Mer information om datum och innehåll presenteras fortlöpande i Google Classroom.


Läroplanskopplingar

Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.

Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter