Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7

Litteraturhistoria: Forntiden och antiken 2021

Tågaborgsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 april 2021

I arbetsområdet får du kunskap om litteraturhistoriens två epoker forntiden och antiken, utmärkande drag, författare och verk. Du får lära dig en rad nya begrepp med koppling till litteratur. Du får lära dig hur skriftspråket har utvecklats och ta del av exempel på texter och författare från dessa perioder.

Mål för arbetet

 När du har arbetat färdigt med arbetsområdet bör du:

 • känna till de olika litteraturepokerna vid namn och kunna placera dem rätt i tiden.
 • känna till utmärkande drag för respektive epok: vad man skrev om, kända verk, kända författare m m.
 • ha förståelse för att vad som hänt i historien under olika tider påverkar innehållet i litteraturen.
 • ha funderat över vilken betydelse de olika litteraturepokerna haft för vårt samhälle, under den tid perioden varade samt i nutid.

 

Arbetsgång

Under arbetsområdet kommer vi att:

 • ha genomgångar.
 • läsa gemensamma texter från tidsperioderna.
 • se kortare filmer.
 • arbeta självständigt i arbetshäfte med texter och frågor.
 • ha begreppskahoot.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • redogöra för fakta inom epokerna: vad man skrev om, motiv, kända verk, författare, kopplingar till historia/religionshistoria, idéer i samtiden, betydelse för eftervärlden m m.
 • använda de nya begreppen.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Litteraturhistoria
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter