Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Skapande

Grind fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 mars 2021

Eleverna får prova olika former av skapande verksamhet; olika material, redskap och tekniker.

Rubrik/Titel/Tema: Skapande 

 

Tidsperiod: Läsåret 2020/2021

 

Vad ska vi lära oss? 

Genom skapande verksamhet ges eleverna möjlighet att använda sina sinnen, sin kreativitet och sin fantasiförmåga såväl som de tränas att prova egna idéer och andras idéer. Genom att arbeta självständigt samt lära tillsammans med andra utvecklar eleverna självförtroende, de vågar pröva sig fram, göra fel, utvecklas och göra om. Eleverna tränar också sin finmotorik och ges tillfällen att möta olika tekniker, redskap och material för att skapa och uttrycka sig. Inom det skapande arbetsfältet kan eleverna göras högst delaktiga i de processer som sker. De kan påverka hur slutresultatet blir, driva skaparprocessen åt det håll de vill och även tydligt kommentera slutprodukten då det är ett så pass konkret arbetsområde.

Förmågor och Centralt innehåll 

  • se nedan

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

I den skapande verksamheten får eleverna möta olika sorters aktiviteter som exempelvis: 

  • rita med olika sorters pennor och färger som bl.a. flaskfärg, vattenfärg
  • bygga, klistra och klippa
  • måla på olika material som papper, kartong, sten, 
  • jobba med olika leror, bränna lera
  • skapa i naturmaterial
  • pärlor
  • loombands
  • fingervirkning
  • skapande i drama, dans och musik

Arbetet kommer oftast att ske i mindre grupper där pedagogerna för varje nytt material eller ny teknik har introduktioner (vid styrda aktiviteter) genomgångar för att initiera arbetet. Därefter blir eleverna mer självgående men fortfarande med stöd av pedagogerna. De elever som deltagit i de första genomgångarna kan även instruera andra elever och därigenom träna på sin förmåga att kommunicera. Hur länge som vi fokuserar på ett givet material eller en skapande teknik beror på arbetsfältets omfattning såväl som elevernas benägenhet att sysselsätta sig med området.

 

Hur ser vi att vi når målet?

Pedagogerna kommer under arbetets gång att vara uppmärksamma i verksamheten för att upptäcka och påtala de framsteg som eleverna gör. Vi kommer att titta efter hur elevernas finmotoriska förmåga utvecklas, hur de samarbetar och löser problem som uppstår. Vi vill att eleverna ska ha utvecklat sin förmåga att pröva och utveckla idéer, sin förmåga att skapa och uttrycka sig samt sin förmåga att kommunicera och samarbeta med varandra.

 

Under arbetets gång dokumenterar personalen fortlöpande elevernas prestationer och framsteg.


Läroplanskopplingar

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback