Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Att skriva olika slags texter åk 7-9

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 mars 2021

Under detta arbetsområde ska du skriva olika slags texter; beskrivande, förklarande ,återberättande, instruerande text, argumenterande text och berättande text. Du kommer att få lära dig hur texter är uppbyggda samt vilka språkliga drag texterna har, allt för att du ska bli en bättre skribent. Du kommer också att arbeta med kamratrespons samt göra förbättringar i din egen text.

Ämnesmål till dig som elev. Följande ska du lära dig:

 • skriva olika slags texter
 • känna till hur texter är uppbyggda och känna till språkliga drag
 • att ge kamratrespons
 • att göra förbättringar i din egen text

 Arbetsformer. I undervisningen kommer du att

 • studera exempel på beskrivande, argumenterande, instruerande och berättande texter
 • skriva olika slags texter
 • ge kamratrespons
 • förbättra din egen text
 • läsa din text för dina klasskamrater i tvärgrupper

 Bedömning. Så här kan du visa vad du lärt dig

 • du genomför skrivövningar
 • du ger respons på en kamrats text samt bearbetar din egen text utifrån respons

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska som andraspråk åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback