Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Biologi

·

Årskurs:

1 - 3

Verkstad ÅK 2-3 SYMMETRI

Hagalundskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Symmetri är balans och harmoni. Symmetri finns överallt omkring dig, i föremål, i former och regelbundna mönster. I min verkstad kommer du att undersöka symmetri genom att studera, skapa och laborera.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att arbeta praktiskt för att lära oss en del om symmetri och hur den används. Medan vi skapar olika saker utforskar vi symmetrin.

- Vad betyder ordet symmetri?

- Var hittar vi symmetrin i rummet vi befinner oss? Vilka föremål är symmetriska? Var hittar vi symmetrilinjen? Kan ett föremål ha flera symmetrilinjer? Former som inte har symmetri kallas asymmetriska.

Övningar

- Färgklicksbilder på stora geomertriska, symmetriska former.

- Riva symmetriska mönster av tidningspapper.

- Undersök med hjälp av speglar om ett föremål är symmetriskt i formen.

- Paljettsymmetri.

- Bokstavssymmetri - flera symmetriaxlar.

- Rotationssymmetri med geometriska former

- Cirkelmönster

- Bokstavssymmetri.

- Symmetri i naturen. Frottage av blad.

- Ansiktssymmetri - app Symmetry

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

.

Bedömning

Att aktivt delta i resonemangen runt symmetribegreppet och få en förståelse för vad det innebär.

Att aktivt delta i övningarna och visa att du förstår att de är kopplade till symmetribegreppet.

Att kunna beskriva vardagsföremål utiftrån ett symmetriskt perspektiv.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter