Skolbanken Logo
Skolbanken

Natur och småkryp

Vintrosa förskola, Örebro · Senast uppdaterad: 9 april 2021

Vi har valt att jobba med projekt djur och natur, då vi sett ett stort intresse hos barnen. Vi vill uppmuntra barnen att känna samhörighet med naturen och förstå att vi alla är en del av den.

Nuläge

Vi har sett ett stort intresse för framförallt småkryp hos flera av våra barn.

Utifrån det har vi valt att jobba med djur och natur, det känns som en ganska naturlig fortsättning efter vårt projekt vatten som också är en del av naturen.

 

 

Syfte

* Skapa ett intresse hos barnen för djur, växter och händelser i naturen.

* Uppmuntra barnen att visa respekt och hänsyn mot djur och natur.

* Skapa möjligheter för barnen att uppleva naturen med alla sina sinnen.

 

 

 

Metod

* Vi ska besöka skogen mer regelbundet.

* Samtal om djur och natur.

* Använda förstoringsglaset (ägget) och luppar för att undersöka djur och växter.

* Läsa böcker och se filmer om djur och natur.

* Odling

* Skapande

* Experiment

* Karta om vårtecken

 

 

Reflektionsmetoder

* Observationer

* Samtal med barnen

* Dokumentationer

* Gemensamma reflektioner i arbetslaget


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback