Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE02

Argumenterande tal samt epoken: realismen/naturalismen/sekelskifte

Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Att lära sig argumentera är viktigt för livet. Vi kommer arbeta med argumenterande tal och samtidigt läsa en 1800-talsroman som ni kommer redovisa skriftligt vecka 16.

Argumenterande tal och realism/naturalism/sekelskifte

 

Vecka

Innehåll

9

Argumenterande tal: Genomgång samt övning.

Realism/naturalism – Roman 2 (välj och låna vecka 10.)

10

På plats på skolan 14.15 I G202. Låna 1800-talsroman i biblioteket: Realism/naturalism.

Förbereda tal vecka 13.

11

Förbereda tal vecka 13.

Realism/naturalism. 

12

Realism/naturalism/sekelskifte.

13

På plats på skolan. Examination: Hålla argumenterande tal. Realism/naturalism. Ta med Svenska impulser 2 och din roman.

14

Påsklov

15

Roman utläst. Jämförelse.

16

Examination: På plats på skolan. Skriftlig analys av roman och jämförelse med annan litteratur från denna epok.


Läroplanskopplingar

Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.

Matriser i planeringen
Argumenterande tal Svenska 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback