Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Kooperativt lärande i förskoleklass

Furulunds skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Syftet är att skapa delaktighet, inkludering och en socialt kompetent elevgrupp.

Syfte: Varför ska vi arbeta med detta ? 
I förskoleklass arbetar vi utifrån kooperativt lärande. Kooperativt lärande sker i mötet mellan människor. Lärande, identitetsskapande och språkutveckling sker när eleven samverkar med sin sociala miljö. Eleven utvecklas kognitivt och socialt. Eleven känner trygghet i och tillit till kooperativa normer. 

 

Kooperativa normer:

Hjälpa andra att nå framgång

Ta ansvar både för dig själv och för din grupp

Ta ansvar för gruppens resultat, berätta för andra och lyssna

Fråga andra vad de tycker

Be andra om hjälp

Diskutera och låt alla framföra vad de har att säga

Delta i den gemensamma aktiviteten, ha samtal och ögonkontakt med andra barn

Barn hjälper och uppmuntrar varandra

Var aktiv, tala!

 

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:

 EPA - E = Enskild, P = Par, A = Alla

Introducera lär-par genom att presentera syftet och struktur för eleverna

Placera paren bredvid lärkompisar på nya platser i klassrummet

Lära känna varandra genom att berätta något om sig själva 

Samtal

Lösa matematiska problem

Annan problemlösning

Spela spel

Boksamtal

Olika samarbetsaktiviteter och lekar

 

 

Strategier i undervisningen

  • Bestämd lärkompisar i några veckor.
  • Textsamtal (öppna frågor, sammanfattning)
  • Läsfixarna            
  • Berättelseansikte
  • Cirkelmodellen
  • Multimodalt arbetssätt

 


Läroplanskopplingar

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt,

i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback