Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Livet förr och nu

Norrsätraskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 27 mars 2021

Arbeta med livet förr och nu

Livet förr och nu

 

Mål

Vi ska arbeta med:

·         Att leva tillsammans

·         Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola.

·         Minnen berättade av människor som lever nu.

·         Vad närområdets platser,byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

·         Att undersöka verkligheten tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

·         Läsa och skriva strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

·         Skapande av texter där ord och bild samspelar.

·         Tala, lyssna och samtala

·         Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer

·         Berättande texter och sakprosatexter några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

 

Aktiviteter

·         läsa texter om livet förr i ditt häfte

·         lära dig nya ord och begrepp genom att i skrift förklara ord och sedan be din kompis gissa vilket ord du beskriver

·         göra jämförelser mellan förr och nu genom att rita bilder och genom samtal och ord

·         använda nyckelord för att skriva sammanfattande text om det du läst

·         titta på filmer och läsa böcker som visar/berättar om livet förr

·         läsa om kända barnboksförfattar som i sina texter beskriver livet förr

·         arbeta med bilder från förr och göra ändringar så att bilden stämmer med nutid

·         leka lekar från förr

·         skriva skrivstil

·         lyssna på musik från förr

 

Film

Att leva för 100 år sedan

Att vara barn för hundra år sedan on Vimeo

 

Bedömning

Vi bedömer hur du:

·         återberättar text och filmer

·         med ord och text beskriver livet förr

·         använder dig av nyckelord för att skriva text

·         gör jämförelser mellan förr och nu och ser likheter och skillnader

·         beskriver nya ord

·         genom bild uttrycker likheter/skillnader


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback