Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Livet i naturen

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 27 mars 2021

Efter påsklovet ska vi arbeta med livet i naturen! Då kommer du att få lära dig om fotosyntes, näringskedjor, olika arter ...

Syfte med undervisningen

Se kopplingar till Läroplanen nedan. 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att göra undersökningar i naturen, vi kommer att titta på filmer om naturen, vi kommer att dokumentera det vi har lärt oss i NO-boken. 

Det här ska du lära dig

Se kopplingar till Läroplanen nedan. 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Näringskedja, fotosyntes, nedbrytare, livscykel, daggmask, gråsugga, räv, hare, ek, björk, lönn...

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att delta undersökningar, genom att dokumentera det vi arbetar med samt genom att delta i diskussioner. 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback