Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 5

Historia - Medeltiden år 4/5 21/22

Vidingsjöskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 19 april 2022

I detta arbetsområdet så kommer vi att arbeta med hur Nordens medeltid kom att påverka och ha stor betydelse för hur Sverige nu kom att bli ett rike. Vi kommer bl.a. att läsa och få reda på hur vi vet så mycket om medeltiden, vilka samhällsgrupper som bildades, livet på landet och staden, klostrens betydelse, maktkamp och krig m.m.

Innehåll

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

Bedömningen sker via aktivt deltagande under lektionspassen som vi kommer ha. Det kan vara muntligen via frågor och diskussioner i klassrummet, enskilda-/parvisa arbeten av arbetsblad och skrivande av anteckningar från filmer/PP. 

Test av kunskaper kontinuerligt via skriftliga/muntlig frågor utifrån det vi har arbetat med.

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

Hur eleven klarar av att:

 

- Visa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter och om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar samt människors levnadsvillkor och handlingar under den historiska perioden som vi kallar för "Medeltiden".

 

- Känna till hur människors levnadsvillkor och handlingar kunde påverka det medeltida samhället och dess människor.

 

- Förklara de olika begrepp som vi har lärt oss och arbetar med.

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

Genomgångar i helklass med läsning från grundboken samt information och diskussioner utifrån olika frågeställningar som framkommer.

Enskilda/parvisa arbeten via anteckningar, arbetsblad och diskussioner.

Filmvisningar, "bildprat" och PP som förstärker det vi läser, lär oss och diskuterar.

Genomförande av enskild hemuppgift med efterföljande redovisning via I-pad.

 

Material:

"Koll på Medeltiden"

arbetsblad från arbetsboken till "Koll på Medeltiden"

filmer/PP från Youtube, SLI, SO-rummet, SVT-play

"Nyheter" kring vad som framkommer om medeltiden via tidningar och media såsom TV och nätet.

 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

Via direkt återkoppling under lektionspassen, både positiv förstärkning av vad som sägs och skrivs av enskild elev. Men även feedback under lektioner av vad som man kan tänka på och förbättra i sitt svar och resonemang, både muntligt men också skriftligt.

Även via tester/förhör/prov så ges framförallt skriftliga kommentarer i det som eleven har producerat fram, utifrån dess olika frågeställningar.

Att visa på goda svarsexempel vid genomgångar efter skriftliga prov/tester är även det viktigt att visa för eleverna.

Att som lärare tala om vad jag tyckte att man borde haft med i de olika svaren är viktigt för eleverna för att de ska kunna utveckla sina svar.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback