Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

De mäktiga fem år 1

Ilsbo skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 27 mars 2021

Vi tittar närmare på enkla mekanismer utifrån de mäktiga fem (kil, skruven, hjulet, lutande planet, och hävstången).

Mål med undervisningen

  • Kunna ge exempel på tekniska lösningar.
  • Känna till "de mäktiga fem"
  • Kunna delta aktivt i diskussioner/ grupparbeten. 

Det här ska vi göra:

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

- Ha gemensamma genomgångar.

- Diskussioner om vad teknik är, varför vi behöver den och var den finns.

-Vi letar teknik i klassrummet, utomhus och hemma.

-Titta på film om "de mäktiga fem" inom tekniken: kil, skruv, hjul, blocket och hävstången.

-Göra experiment där vi använder oss av "de mäktiga fem".

-Bli uppmärksamma på olika mekanismer i vardagsföremål och lära oss olika tekniska begrepp.

-Enkla faktatexter.

- Skriva text.

- Rita.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter