Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Procent och statistik åk 9

Murgårdsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Att kunna förstå vad procent är och att kunna räkna med procent är viktiga vardagskunskaper. Prisändringar, löneförhandlingar, räntesatser, sportprestationer och många andra saker är ofta angivna i procent. I detta arbetsområdet lär du dig om: procent och hur du beräknar procent med olika metoder, procentenheter, skillnaden mellan procent och procentenheter, omvandling av tal mellan bråkform / decimalform / procentform, procentuella höjningar / sänkningar samt förändringsfaktor.

Viktiga begrepp
Procent                                        Andel                                              Delen                   
Det hela                                       Bråkform                                         Decimalform                 
Procentform                                 Procentenhet                                  Förändringsfaktor
Procentuell förändring                 Upprepad procentuell förändring    Låddiagram
Medelvärde                                  Typvärde                                         spridningsmått
Median                                          lägesmått                                      variantionsbredd
nedre kvartil                                  övre kvartil                                    kvartilavstånd

Veckoplanering:

 

Vecka

Måndag (60 min)

Tisdag (60min)

Onsdag (60m)

Fredag (40 m)

Veckans mål: och Läxa

           

13

Beräkna delen, det hela och andelen.
sid 144
(blå: sid 158)
LänkEn:
s.94-96

 

Se film på studi.se:
https://app.studi.se/l/enkel-raenta

 

 

Beräkna delen, det hela och andelen
sid 145-147
(blå: 159–161)

LänkEn:
s.97-99

Se film på studi.se:
https://app.studi.se/l/andelen-delen-och-det-hela

Förändringsfaktor & Statistik
 sid 148–150
(blå: 162–164)
LänkEn:
s.100-102

Se film på
studi.se:

https://app.studi.se/l/foeraendringsfaktor

Procentenheter
sid 151-153
(blå: 165-167)

 LänkEn:
s.103-104

Se film på
studi.se

https://app.studi.se/l/procentenheter

 

Gör klart alla uppgifter tom sid 144–153
(blå: 158–165)

14

Repetition
sid 144–155
(blå: 158–165)

 

diagnos/E-prov

NP NO
ev utgår

diagnos/E-prov

Gör klart alla uppgifter tom sid 144–155
(blå: 158–167)
Kunna allt till onsdag

 

16

Påsklov

Påskllov

blå: 158–160
röd: 168–169

blå: 161–164
röd: 170–172

Se till att du kan allt tom sid 144-174 tills på måndag v17

 

17

blå: 165–166
röd/svart: 173-174

NP Engelska

Prov del 2 Prov del 2

 

När du har arbetat med de här kapitlen ska du kunna:

 • Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform

 • Förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar

  • beräkna delen

  • beräkna det hela

  • beräkna andelen

 • Beräkna förändringar med hjälp av förändringsfaktor

 • Göra procentuella jämförelser 

 • Skilja på procent och procentenheter

 • promille
 • Kunna förstå och använda statistik såsom
  -lägesmått: medelvärde, median och typvärde
  -spridningsmått; variationsbredd och låddiagram

 

         

Filmer:

Beräkna andelen 

Beräkna det hela 

Beräkna delen 

Förandringsfaktor

 

 

Ränta 

Procentenheter

Promille

upprepad förändring
 

problemlösning med procent

 

     
         
         
         
         

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback