Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Alla årskurser

Det övergivna huset- en spännande berättelse

Enbacka skola, Säter · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Med inspiration från författaren Emma Askling skriver vi en spännande berättelse

Arbetsområdet:

I arbetsområdet kommer du få lära dig mer om: 

Vad en spännande berättelse är

Hur en spännande berättelse är uppbyggd

Hur du kan variera språket i din text. Utveckla ditt ordförråd.

Hur du gör förarbetet till din berättelse- beskriva din huvudperson innan du sätter igång att skriva

Hur du kommer igång att skriva på dator.

  • Hur viktiga bilder och framsida är för att vi ska bli nyfikna
  •  

Arbetssätt:

Gemensam uppstart då vi tänker och planerar en gemensam berättelse.

- Vi beskriver en huvudperson tillsammans med hjälp av ett "mina vänner- blad"

- Vi tittar i några böcker av Emma Askling och ser hur hon har börjat sina berättelser

- Du gör en "mina vänner-sida" med en beskrivning av din berättelses huvudperson

- Du planerar din berättelse och gör en kom ihåg lapp med en inledning, ett problem/en händelse, en lösning/ ett slut

- Du väljer om du skriver din berättelse för hand eller på dator

- Du skriver din berättelse enskilt, men får stöd och hjälp med idéer av en kompis som blir din lärkompis och ni kommer ibland att arbeta bredvid varandra.

- Du kommer att få läsa din lärkompis berättelse och ge respons på den berättelsen

 

Detta ska finnas med i din text:

1. Skriver du för hand ska texten vara minst två sidor

2. Skriver du på dator ska texten vara minst en sida

3. Texten på dator ska ha storleken 14 punkter och man får inte ändra typsnitt!

4. Din text ska innehålla beskrivningar av din huvudperson, gärna beskrivningar av miljön, en början, ett problem/ en händelse och en lösning/ett slut 

5. Din text ska ha en tydlig handling- det vi kallar "en röd tråd"

6. Minst en bild 

7. En passande framsida

 

Bedömning:

Hur väl du lyckats med din berättelse. 

Har du en beskrivning av huvudpersonen med?

Finns ett problem som sedan löses vid slutet?

Finns en tydlig handling?

Är din berättelse spännande?

Har du minst en bild med?

Finns det en framsida som gör oss nyfikna och som stämmer med innehållet?


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Matriser i planeringen
Det övergivna huset- en spännande berättelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback