Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

NAKNAK01b

Planering v 13 nk1b

Sannarpsgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Denna vecka har vi 3 lektioner mån, ons och tors. Denna veckan och kommande veckor kommer vi att arbeta med tema kemi. De arbetsuppgifter som man genomförde (då man inte hade ekologisamtal) är introduktion till kemitemat. Vi ska börja med att följa upp dessa arbetsuppgifter. Vi är några som fortfarande har kvar lite på ekologisamtalen och vi har avsatt tid på ons för detta. Jag har gjort nya pargrupper för vårterminen som jag publicerat i vårt nk1b Team. Pargrupperna planeras att arbeta tillsammans under olika uppgifter som planeras att ni ska genomföra under våren.

Vecka 13.
SA20E
Mån 29 mars kl 09.35-10.25 sal Teams distansundervisning.
Uppföljning: Inledande arbetsuppgifter kemi.
Teori: Grundläggande begrepp kemi. Anteckna på papper.  Läs sedan på och repetera det du antecknat.

Ons 31 mars kl 14.35-15.50 sal Teams distansundervisning.
Teori: Grundläggande begrepp kemi. Anteckna på papper. Tom kl 15.25. Läs sedan på och repetera det du antecknat.
Ekologisamtal: kl 15.30-16.00 samt 16.40-17.10.

Tors 1 april kl 14.00-14.50 sal Teams distansundervisning.
Teori: Grundläggande begrepp kemi. Anteckna på papper.
Eget arbete: Film: Grym kemi samt instuderingsfrågor till filmen. Dessa ska vara besvarade till mån efter påsklovet. Ni får då redovisa era svar.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback