Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PEDLÄR0

Barns rättigheter i samhället

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vem ansvarar för barnen? Hur är samhällets skyddsnät uppbyggt? Vad kan konsekvenserna bli om det inte fungerar? Vad innebär det att barnkonventionen har blivit lag i Sverige? Alla de här frågorna och några fler ska vi utreda och diskutera under det är momentet.

Planering barns rättigheter Sa20

v.12

Lektion 1: Diskussion om barns rättigheter och novellanalys av ”Det osynliga barnet”

v.13

Lektion 1:  Föreläsning om barns rättigheter. Cold Case - diskussion. 

Lektion 2: Omvärld/barnsexhandel Ne.se

 

V.14

Lektion 1: Idrottsföreningar i Sverige – barnkonventionen

Lektion 1: Repetition / resurslektion

 

v. 16

Lektion 1: Skriftlig analys med tillgång till barnkonventionen. Känna till hur ser det ut i Sverige men också omvärlden.


Läroplanskopplingar

Människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.

Eleven beskriver utförligt människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

Eleven beskriver översiktligt människors lärande utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Analysuppgift - barns rättigheter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback