Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Åk 9 debattartikel vt-21 (sv/sva)

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

I detta område skall ni skriva en debattartikel om vad som påverkar oss. Detta för att ni skall lära er att resonera och argumentera i text. Förutom detta skall ni lära er hur man använder sig av löpande källhänvisningar i er artikel. En anledning till varför vi arbetar med just denna genre, beror på att det är ett vanligt förekommande ämne i NP svenska. Vi arbetar enligt cirkelmodellen i Jalla C s.54-79. Debattartikeln ska vara klar 23/4!


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Matriser i planeringen
Debattartikel
Uppgifter
Debattartikel

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback