Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Bråk, volym och vikt

Färentuna skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

https://sway.office.com/7mr1NNxR6qAN3G2d?ref=Link

I detta avsnitt i matten kommer vi arbeta med bråk. Vi kommer jämföra bråk och öva på att omvandla bråk. Vi kommer även arbeta med volym och vikt. 


Läroplanskopplingar

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback