Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Svenska "språka rätt

Observatorielundens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

I det här arbetsområdet ska du få träna på just stavning, skiljetecken och sms-språk. Du kommer att läsa texter om skiljetecken och sms-språk och göra aktiviteter där du bland annat sätter ut rätt skiljetecken på rätt plats och tränar stavning med dubbelteckning.

 

Vad?

I det här arbetsområdet ska eleverna arbeta i Clio och på olika sätt få öva på att skriva tydligt. De ska försöka reda ut missförstånd som har hänt på grund av otydliga sms. Kanske har de någon gång skrivit ett sms där kompisen tror att man är arg för att man har glömt att lägga till en smiley? I det här arbetsområdet kommer eleverna även att få arbeta med dubbelteckning samt att använda skiljetecken på ett korrekt sätt. Vi arbetar med det två lektioner i veckan.

 

Hur?

Eleverna får diskutera sms-språk, förkortningar och emojier. De läser texter om sms-språk, stora och små skiljetecken. Efter det får de träna på stavning med dubbelteckning och användning av skiljetecken. Det ingår också att fundera över hur de använder skiljetecken och rättstavning i sms-språk.

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under april och början av maj.

 

Varför?

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska börja fundera över sitt språkbruk, främst det skriftliga. Fokus ligger på skillnaden mellan hur de skriver när de sms:ar med sina kompisar och hur de skriver i skolan.

Centralt innehåll

Läsa och skriva

  • ​Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.​
  • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg. ​
  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. ​

Språkbruk

  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext. ​

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback