Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1

Fun in the park

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

I detta arbetsområdet kommer eleverna att lära sig om saker som har med lekplatser och djur.

Konkretiserade mål/mål för arbetet

Du ska kunna:

 • några ord som har med lekplatser och djur att göra
 • fylla i rätt ord på rätt plats
 • se skillnad på bilder
 • några enkla fraser om vart du vill gå och om man kan göra något.

 

Du tränar din förmåga:

 • Begreppsförmåga - känna igen och använda olika ord för saker som tillhör lekplatser och djur.
 • Kommunikationsförmåga - att samtala med vänner och lärare på engelska.


Undervisning - arbetssätt

Fokus på:

 • lekplatser
 • djur
 • fraser på engelska

Vi lär genom:

 • samtal
 • läsa
 • arbeta i par
 • arbeta enskilt

 

Elevinflytande

Eleverna påverkar innehåller av undervisning genom vad de visar/kan och hur de vill arbeta under lektioner. Undervisningen anpassas till elevens egen nivå.


Bedömning

Formativ bedömning görs löpande under arbetsområdet.

Summativ bedömning gör i slutet av arbetsområdet i form av en kunskapslogg där eleverna visar vad de kan. Bedömning görs på fokusinnehållet av arbetsområdet.

Bedömningen kommer även att registreras i matris kopplad till innehållet i arbetsområdet samt en övergripande matris för åk 1-3.


Läroplanskopplingar

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Fun in the park
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback