Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Bedömningsunderlag från prov i svenska åk 6

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 30 mars 2021

De alternativa Nationella proven i svenska bestod för år 6 av fem olika delprov. Det första var ett muntligt delprov som genomfördes på höstterminen gällande provets ursprungsregler. Sen var det fyra skriftliga delprov som genomfördes på vårterminen som ett frivilligt betygsunderlag för lärare i ämnet svenska.

Delprov A:

Muntlig framställning - redogörelse och samtal

Delprov B1 och C1 - läsförståelse

Delprov B2 och C2 - berättelse och argumenterande text


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsstöd i svenska åk 6 - vt 2021
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback