Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Fysik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

6

Ljud/hörsel och ljus/syn VT år 6

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Nu undersöker vi hur ljudet och hörseln fungerar och hänger ihop, samma sak med ljuset och synen. Hur kan vi uppfatta färger? Kan ljud färdas i vatten?

Konkretiserade mål

Du ska:

 • kunna förklara hur man hör
 • kunna förklara hur man ser
 • veta vad ljud är och hur det uppkommer
 • veta vad ljus är och hur det uppkommer
 • veta något om hörselskador
 • veta något om synskador

Begrepp

De här begreppen är centrala:

 • ljudvågor
 • Hertz
 • Decibel
 • infraljud
 • ultraljud
 • brytning
 • konkav
 • konvex
 • lins

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • vara aktiv på laborationerna
 • delta i diskussioner både i små och stora grupper
 • göra skriftliga uppgifter

 


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov, NO: tisdag vecka 18

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback