Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Hållfasthet och konstruktion åk 5 -Ägglandaren

Matteusskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Konstruera och bygg en ägglandare, dvs. en skyddsanordning som kan skydda ett rått ägg vid ett fall från ca tre meters höjd! Testa, pröva och analysera resultaten. Vad ska man tänka på för att skydda ägget så bra som möjligt?

Målen med arbetsområdet är att du ska
- lära dig mer om hållfasta konstruktioner, så pass att du kan ge förslag på hur uppgiften skulle kunna lösas och hur man skulle kunna förbättra en konstruktion som inte fungerade.
- hjälpa till att konstruera och bygga en ägglandare som kan prövas.
- analysera ägglandare och peka på någon fördel och/eller nackdel.
- Kunna göra skisser som visar hur din/er ägglandare ska se ut.
- förstå och kunna använda begrepp om Hållfasthet och konstruktion, se Centrala begrepp nedan.

Målen utifrån kursplanen i teknik är att du ska utveckla din förmåga att
- identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
- identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, samt
- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Tidsplan
Projektet med ägglandaren kommer att på gå under 4 veckor, med start vecka 11 och avslutning veckan efter påsklovet. vecka 15

Centrala begrepp
hållfasthet, konstruktion, stabil, instabil, drag- och tryckkrafter, böjning, energi, balkar och fackverk.
Hastighet, luftmotstånd, fallhöjd.

Arbetssätt
Vi kommer mest arbeta praktiskt med att konstruera, bygga och testa ägglandare. Vi kommer dessutom att läsa sid 34-42 i boken Utkik Teknik 4-6.

Praktisk Uppgift
Uppgiften går ut på att konstruera och bygga en ägglandare. En skyddsanordning för ett rått ägg. Ägget ska enkelt kunna sättas in och tas ut ur ägglandaren, och ägglandaren ska kunna användas flera gånger.
 Ägglandaren kommer att släppas från den lilla trappen på skolgården, vid A-flygeln.
 
För att bygga ägglandaren så får man ”köpa” och använda byggmaterial som har en fiktiv kostnad enligt tabellen nedan. Försök att göra ägglandaren så ”billig” som möjligt, men också tillräckligt stark för att skydda ägget. 
 

Material  

Kostnad  

Sugrör (3 styck)  

Wellpapp/kartong ca ½ A4

Plastpåse 

Papper (A4) 

Ståltråd (1 m)  

Snöre (1 m) 

Bomull/textil ca 1 dm2  

Glasspinnar (5 styck)  

Grillpinne (3 st) 

Tejp 1 meter 

1  

Lim (limpistol) 1 stav

2  

Annat material k                

Maximal budget 30 kr.  


I uppgiften ingår också att göra skisser över skyddsanordningen, göra tester av hur väl ägglandaren skyddar ett ägg samt beskriva arbetsprocessen och utvärdera resultatet av arbetet. Arbetsområdet avslutas med en äggfinal då vi testar klassens alla ägglandare. Skisser görs och lämnas in för hand.
Utvärdering och analys av ägglandarna görs efter äggfinalen.

  

 

Arbetsgång

 

Lektion 1 (v11)

Lektionsinnehåll: 
Genomgång av uppgiften och teknikutvecklingsprocessen. 
Enskilt arbete: Fundera över hur du kan skydda ett ägg vid ett högt fall. Bekanta dig med det tillgängliga materialet. Gör en skiss över hur du kan konstruera skyddsanordningen. Märk ut ungefärliga mått och skriv ut vilket material du tänkt använda. 

Två och två, ev någon grupp om 3:
Diskutera era förslag och kom överens om hur ni ska göra.

Förklara varför ni tänker använda den valda konstruktionen och materialen.

Först efter lärarens godkännande får ni börja bygga!
Lektionsmål: Färdig skiss över skyddsanordningen. Skrivit om hur man tänker bygga konstruktionen. 

 

Lektion 2 (v12)

Lektionsinnehåll: 
Genomgång: eventuellt viss repetition/fortsättning på hållfasthet. 
Börja bygga er ägglandare enligt skissen. Testa (med kokt ägg!).
Lektionsmål: Byggt en ägglandare. Genomfört något test. 


Lektion 3 (v13)
Lektionsinnehåll:
Genomgång av hur äggsläppen kommer att genomföras.
Bygg klart ägglandaren efter de tester ni genomfört. 
 
Tävling på gården!

Påbörja Analys av ägglandarna och utvärdering (eventuellt vecka 15)

 

Lektion 4 (v14)
Avslutning av arbetsområdet. Analys av ägglandarna och utvärdering, inlämning.

 

Bedömning  

Ni bedöms enligt följande punkter:  

·         Ägglandarens konstruktion (Skyddar/skyddar inte/prisvärd)  

·         Arbetet med att bygga, testa och förbättra  

·         Skissen (Tydlig/korrekt/ord+bild 

·         Analys och Utvärdering (beskriver/motiverar arbetet, utformning, tester och möjliga förbättringar)  

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback