Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Ekonomi, arbete och pengar

Grebbestadsskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Vi ska jobba med arbete och ekonomi i hushållet, kommunen, landstinget och staten. Vi lär oss genom att läsa, diskutera, se filmer och göra uppgifter.

Mål – syfte

Mål - centralt innehåll

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Detta kommer vi att bedöma:

Hur väl du visar att du förstår hur ekonomi fungerar i ett privat hushåll och i samhället.

Begrepp du ska kunna förstå och använda:

budget

inkomst

utgift

skatt

bidrag

konsumtion

tjänster

lån

ränta

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att lära oss om ekonomi och vad man använder pengar till i familjehushåll och i samhället. Vi lär oss om inkomster och utgifter och om hur pengar fördelas. Vi lär oss göra en budget.

Vi lär oss genom att läsa i böcker och på internet, vi har genomgångar och diskussioner, vi ser på filmer och frågar hemma.

Vi visar vad vi lärt oss genom att skriva faktatexter, delta i diskussioner, fördjupningsarbete enskilt och i grupp med muntlig redovisning.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap Kuskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback