Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

6

Planering - Teknik och Design

Observatorielundens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

I det här arbetsområdet ska du arbeta med tekniska lösningar och uppfinningar som vi har fått inspiration till från naturen. Du kommer själv att gå på jakt efter tekniska lösningar som liknar naturens. Efter det får du möjlighet att skapa egna modeller med origamiteknik. Du kommer även att läsa om VR och vilken nytta teknikundervisningen kan ha av virtuell verklighet.

 

Vad?

Syftet med detta arbetsområde är att du ska träna på ett arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar.

Du får göra en egen uppfinning genom att testa vad som behövs och genom att testa olika lösningar.

Dessutom ska du fundera på för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Du får också testa att konstruera olika former och figurer med origamiteknik.

 

 

Hur?

Vi jobbar:
- i Clio
- grupparbetar
- konstruerar origami

Arbetsuppgifter:
- Faktatexter och filmer i Clio
- Designa ett framtida mjölkpaket
- Vika en origamifigur

 

Tidsplan:
v. 15-19

 

Förhör/diagnos: Tekniklektionen v.18

 

 Varför?

Arbetsområdets egna mål:
- Jag kan konstruera en modell av papper.
- Jag kan ge för- och nackdelar med VR-teknik.


Koppling till nationella mål och kunskapskrav: Se nedan

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback