Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Fasta föremål och vätskor

Nya Rydsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

I Fasta föremål och vätskor undersöker eleverna egenskaper hos några fasta ämnen och hos några vätskor på olika sätt. Vi följer materialet Fasta föremål och vätskor från NTA.

Mål

Du ska kunna:

 •  beskriva vad några saker är gjorda av och sortera dem utifrån olika egenskaper hos föremålen.
 •  sortera föremål på några olika sätt (egenskaper).
 •  beskriva egenskaper hos fasta ämnen.
 •  beskriva egenskaper hos vätskor.
 •  kunna utföra enkla undersökningar.
 •  göra en förutsägelse och jämföra den med resultatet.
 •  jämföra ditt resultat med andras.
 •  dokumentera sina undersökningar i bild och skrift.
 • prata om vad som händer/sker i de olika undersökningarna.
 • skillnaden på ett fast och flytande ämne.
 • visa att du förstår och kan följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Undervisning

Du ska lära dig genom att:

 • Arbeta i par för att:

  Sortera, undersöka, beskriva, jämföra och dokumentera egenskaper hos olika fasta föremål.

  • färg
  • form
  • kan rulla
  • kan staplas
  • hårdhet
  • dras till en magnet
  • flyter eller sjunker i vatten

  Undersöka, beskriva, jämföra och dokumentera olika vätskor.

  • färg
  • lukt
  • rinner sakta/snabbt
  • flyter/sjunker i vatten

 

Fasta föremål: plastsked, mutter, metallbricka, gem, hårnål, piprensare, knapp, paljett, pingisboll, boll, träkub, plastkub, plastlock, kork

2 nya fasta föremål att jämföra: svamp och knapp

Flytande: Lim, vatten, olja, diskmedel

Arbetet pågår v10-13 fördelat på 11 lektioner. 

Bedömning

Du får möjlighet att visa vad du kan:

 • Bedömningen av eleven sker under arbetets gång.

 • När eleven undersöker, samtalar med kamrater, berättar muntligt och skriftligt om sina förutsägelser och resultat.

 • På slutet kommer eleven att redogöra för några egenskaper hos fasta föremål samt vätskor.

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback