Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 4

Turkiska åk 1-4

Modersmålsenheten, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Undervisningen i ämnet modersmål syftar till att eleverna kan utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

 Innehåll

Detta arbetar vi med

  • Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på turkiska
  • Synonymer och motsatser
  • Frukter och grönsaker
  • Natur och vädret
  • Färger
  • Dagar/veckor/månader/årstider
  • Bokstäver/siffror
  • Ord och meningar
  • Sagor/berättelser

Mål

Målet med undervisningen är att stärka elevens turkiska kunskaper samt att öka intresset för modersmålet.
Vi arbetar systematiskt och pedagogiskt för att på bästa sätt underlätta undervisningen och lärandet för elever.

Bedömning

I dina arbeten kommer vi att bedöma på vilket sätt du:

Deltar i samtal och diskussioner.
Läser och uttalar turkiska bokstäver.
Uttrycker dig på ett muntligt sätt.
Deltar aktivt i samling eller liknande.

Du ska lämna utdelade arbetsuppgifter.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi ska läsa och skriva turkiska bokstäver, detta gör vi genom att läsa tillsammans i form av både högläsning och tyst läsning. Vi ska jobba med spel och hitta rätt ord till rätt bild på turkiska. Vi ska skriva turkiska ord på tavlan och därmed öva på bokstäverna. Vi ska klippa och måla turkiska ord om (Frukter och grönsaker),(natur och vädret). Musik och ramsor på turkiska om turkiska alfabetet, siffror, årstider och dagarna.Öka ordförråd och jobba med meningsbyggnaden. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback