Skolbanken Logo
Skolbanken

Ute-Ugo Solen/Elden Vt-21

Dibber Valpebo, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Kort beskrivning av syfte och innehåll: Syftet är att väcka nyfikenhet och intresse för djur, växter, natur och enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Undervisningsplanering 

  • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

- förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

- förståelse för naturvetenskap, kunskap om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

- förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

  • Varför? (Syfte med undervisningen)

Syftet med undervisningen är att väcka nyfikenhet för naturvetenskap, utmana och stimulera barnens intresse för växter och djur.  

  • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Undervisningen sker tillsammans med barnen under såväl planerade aktiviteter som i barnens fria lek. Vi vill ge barnen utmaningar och möjligheter till att utforska, samtala och reflektera. 

  • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Vi pedagoger reflekterar tillsammans med barnen i olika situationer; samlingar, matsituationer samt är lyhörda för vad barnen själva ger uttryck för och spinner vidare på deras tankar och idéer och utmanar dem utifrån deras förmåga. 

  • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barn på avdelningarna Elden och Solen, utifrån varje barns förmåga.

  • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Av pedagogerna på Elden och Solen.

  • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Vi vill ge barnen goda naturupplevelser; att de genom lek och erfarenheter ges möjlighet till att utveckla ett respektfullt förhållande till naturen. Barnen ska få undersöka, utforska och experimentera hur naturfenomen uppstår och hänger ihop. Vi vill att barnen ska få utforska naturen med alla sinnen.

- Gå på utflykter i närmiljön och till skogen (1 gång i veckan)

- Titta på, samtala om och undersöka växter och leta spår efter djur under våra utflykter

- Leta vårtecken på gården och i närmiljön 

- Plantera frön och följa fröets utveckling till färdig växt

- Enkla experiment 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback