Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 3

Skapande utomhus

Lindens förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Vi kommer att ta material till skapande aktiviteter med oss till våra utflykter.

Nu på våren kommer vi att ta med oss olika material till skapande; papper, vattenfärg,modellera osv.

Vi tänker också ha en liten odling när våren blivit lite varmare.

Nu har vi redan haft med oss fjädrar och det har varit viktigt för barnen att kolla att de är kvar när vi kommer.

Vi låter barnens intresse spela stor roll och vi ska vara nyfikna på våra utflykter; det som vi ser,det som vi kan känna,det som vi kan lukta. 

Det som vi gör idag ska hänga med det som vi gjorde/ upplevde igår.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback