Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Leklust: Kims lek

Lillfjällets förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 7 april 2021

Modul leklust ingår i Östersunds kommun utvecklingsarbete kring lek. I den här modulen får pedagogerna en möjlighet att fördjupa sig i lekens betydelse och att få syn på sin egen roll och inverkan i barnens lek.

Mål: Barnen i lekgruppen ska ges möjlighet att lyssna på varandra, vänta på sin tur, samarbeta och träna sig att beskriva föremål och ge ledtrådar till kompisar.

Vad: Kims lek. En lek där man jobbar mycket med tankeverksamheten och med visualiseringsförmågan. 

Så här går det till: Man lägger ut ett antal föremål framför sig så att alla barn ser. Peka gärna på varje sak och säg högt vad det är för något. Låt sedan ett barn blunda medan ett annat barn plockar bort ett föremål. När barnet tittar igen så ska det försöka komma ihåg och säga vilket föremål som plockats bort. svårighetsgraden kan varieras genom att öka antalet föremål som ligger framme men också antal föremål som plockas bort.

I genomförandet med barnen är det ett barn som blundar och ett barn som plockar bort föremål. Tanken är att de övriga barnen i gruppen ska försöka beskriva föremålet och ge kompisen ledtrådar om så behövs. Vi turas om i rollerna så att alla barn får vara den som blundar respektive plockar bort.

Syftet med leken är att:

  • utveckla barnens föreställningsförmåga
  • utveckla barnens samarbetsförmåga
  • barnen får öva sig att sätta ord på de föremål som finns i leken
  •  lära sig att beskriva  olika föremål

Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback