Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

SOLEN Natur & Teknik

Smultronbackens fsk, Sandviken · Senast uppdaterad: 31 mars 2021

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Var är vi? 

Vi har valt att fokusera på Natur och teknik nu på våren, därför att det nu erbjuds naturliga utbildningstillfällen i naturen. 
Kunskapen hos gruppen är väldigt spridd. Vi kan utläsa att de äldsta barnen visar sina kunskaper i samtal och handling och att de yngsta fortfarande är i utvecklingstadie. 
Barnen är nyfikna på ämnet, ställer frågor och drar slutsatser.
Många barn har kommit väldigt långt i konstruktionsbyggandet och vi behöver vara lyhörda för att ge utmaningar.

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska få en förståelse för naturvetenskap och teknik och att begrepp i allt från hållbar utveckling till konstruktion känns bekant.
Vi vill att barnen ska dra rimliga slutsatser utifrån vår undervisning.
Vi ska utveckla lärmiljöer. 
I boken "Att undervisa i förskolan" (2017) påvisar Ann S Pihlgren att det är viktigt med ett tydligt mål men det måste finnas utrymme för barns spontanitet och initiativ.

 

Hur gör vi?

Vi kommer att bedriva undervisning i helgrupp, i delad grupp, inomhus, utomhus och en-till-en vid behov.

Lärandet kommer att vara inspirerande, utmanande, anpassat till allas behov. 
Vårt arbetssätt och förhållningssätt är enligt Tydliggörande pedagogik (2019) roligt, tydligt, igenkännande och anpassat.

Aktiviteter:

  • Plantering
  • Erbjuda enkla ritningar
  • Utmanande konstruktionsbyggen
  • Matsvinnsmätning

Vi fortsätter dela gruppen 5 dagar i veckan, för och eftermiddag.
Den lärare som ansvarar för samlingen presenterar aktiviteten och en tydlig planering för vem som gör vad finns på avdelningen. 
Alla lärare dokumenterar och samlar material till lärloggar som genomförs varannan vecka.

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

  • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

  • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
  • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vid utvärdering - skrivs i Analys

  • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

  • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
  • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback