Skolbanken Logo
Skolbanken

Plantera mera

133601 Förskolan Ekbacken, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 6 april 2021

Barnen visar stort intresse för att ta reda på varifrån maten kommer som serveras varje dag. ”Var kommer potatisen ifrån då?” Som en del i vårt projekt om hållbar framtid vill vi visa hur vi kan odla mat med hjälp av jord, sol och vatten. Vilken mat kommer från jorden? Hur växer det?

Vad/ hur

vi inkluderar vårdnadshavarna genom att uppmuntra dem att prata med barnen hemma. Vad kan växa i jord? Mat? Saker? Barnen får spåna och tänka fritt. De får sedan ta med en sak de tror växer till förskolan, där vi tillsammans planterar den. Vi tar sedan hand om den, genom att ge den solljus, vatten och kärlek. Vi undersöker hur processen går till.

vi dokumenterar detta med hjälp av bilder veckovis som vi sedan lägger in i appen ”stopmotion” det är en digital app som barnen kan skapa film i. De kan klippa ihop bilder och klipp samt spela in kompletterande ljud. 

Varför 

syftet är att ge barnen förståelse för att mycket av den mat vi äter kommer från vårt växt- och jordliv. Vi vill ge barnen förståelse för att vi själva kan odla och ta vara på den mat vi har på olika sätt. Vi vill också ge barnen möjlighet att förstå de kretslopp som finns.
Vi har sedan tidigare lämnat fruktskal till fåglarna. Vissa skal käkar fåglarna upp och vissa ligger kvar och börjar sakta men säkert förmultna. Tids nog blir dessa skal jord som vi sedan kan planera nya frö i. 

vi hoppas att detta typ av ansvar för en växt ska ge barnen möjlighet att utveckla respekt för växtliv och i längden bidra till att de är medvetna om vår omvärld och verkar för en hållbar framtid. 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter