Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3 - 4

Torn av sugrör

Lommarskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 mars 2021

Inom detta arbetsområde kommer ni att få kunskap över hur man bygger stabila torn. Ni kommer att lära er detta genom att bygga era torn med hjälp av sugrör där ni får testa er fram om vilken konstruktion som är bäst.

Hur?

Eleverna får i grupper bygga sugrörstorn av 20 sugrör och tejp. Därefter blir det uppvisning, utvärdering och diskussion.

Arbetssätt

  • Diskuterar olika lösningar och samarbetar för att lösa problemet
  • Testa olika konstruktionsmetoder och lösningar
  • Drar egna slutsatser, byter lösning/metod genom egen insikt eller genom att se och ta lärdom av andra
  • Bygga olika bra och avancerade modeller

 

Bedömning?

  • Du ska kunna beskriva ert torn, hur den är uppbyggd och varför den är stabil
  • Du ska kunna genomföra uppbyggnaden av ert torn
  • Du ska kunna beskriva någon fördel och nackdel med ert torn

Läroplanskopplingar

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback