Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5 - 6

Stormaktstiden År 1611-1718

Ånestadsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Stormaktstiden med mäktiga svenska kungar och drottningar, krig och elände och ett Sverige som blev större än någonsin!

Undervisningens innehåll

Vad?

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om några historiskt betydelsefulla personer och händelser under Stormaktstiden.

Du kommer även att få lära dig om:

Du ska veta varför tiden mellan 1611 - 1718 kallas Sveriges stormaktstid och hur Sverige får nya gränser.
Du ska ha kunskap om Gustav II Adolf, Axel Oxenstierna, Kristina, Karl X, Karl XI och Karl XII.
Du ska känna till fakta om regalskeppet Vasa.
Du ska känna till hur Sverige får soldater.
Du ska ha kunskap om häxprocesserna.
Du ska ha kunskap om Snapphanetiden.
Du ska veta varför många invandrare kommer till Sverige.
Du ska känna till hur vanligt folk hade det, både män, kvinnor och barn.

 

Hur?

På lektionerna kommer vi att:

 • läsa faktatexter, enskilt och i grupp
 • se filmer
 • repetera och sammanfatta fakta med hjälp av bildspel
 • resonera och diskutera
 •  svara på frågor
 •  skriva texter och sammanfattningar
 •  träna på studieteknik, ex stödord

Viktiga begrepp:

regent, enväldig, stormakt, skatter, tullar, krigsbyte, katoliker, protestanter, officerare, gästgiveri, folkbokföring, förmyndarregering, abdikera, reformationen, indelningsverket, soldattorp, migration, valloner, järnbruk, häxprocesser, källor, arkeologiska fynd, levnadsvillkor, historiker, kronologisk ordning.

orsak, konsekvens, likhet, skillnad, spår, källor, förändring

Bedömning

Du blir bedömd på din förmåga att:

 •        Återge dina faktakunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer under olika tidsperioder,
 •        Föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar,
 •        Undersöka utvecklingslinjer inom olika områden och då beskriva samband mellan olika tidsperioder,
 •        Visa på hur den historiska utvecklingen har påverkat vår samtid, samt resonera med underbyggda argument och ge exempel från det förflutna,
 •        Använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, samt resonera om källornas användbarhet,
 •        Tolka och visa på spår av historien i vår tid,
 •        Resonera om varför det finns olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder
 •     Använda historiska begrepp.

Underlag för bedömning

 • Skriftliga prov
 • diskussioner i helklass och mindre grupper

Läroplanskopplingar

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Matris Stormaktstiden
Uppgifter
Muntlig komplettering stormaktstiden