Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Våren åk 1

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Nu har det börjat töa och solens strålar värmer. Vad händer i vår natur under våren? Tillsammans letar vi vårtecken ute. Vi pratar och lär oss om olika traditioner som infaller under våren. Titta en blomma, vilken kan det vara? Vi studerar vårblommor och gör fina blomböcker.

När: mars-maj 2021

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor) 

 • muntligt beskriva en livscykel (växt, insekt)
 • muntligt beskriva förändringar i naturen under våren
 • namnge några svenska träd och vårblommor och blommans delar
 • muntligt ge exempel på en kristen högtid som infaller under våren
 • skriva en enklare faktatext för hand samt kombinera med en bild om en vårblomma
 • samtala och berätta utifrån din dokumentation i form av bilder och gemensam skriven text.

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • utifrån bilder beskriva en livscykel
 • muntligt utifrån egna bilder beskriva förändringar i naturen under våren.
 • utifrån dokumentation med text och bild samtala och berätta om några svenska vårblommor  och förändringar i naturen under våren.
 • namnge blommans delar
 • skriva en enkel faktatext om en vårblomma
 • delta aktivt vid samtal kring varför vi firar den kristna högtiden påsk

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • se förändringar och samband i naturen (viktiga kännetecken vår)
 • se årstidsväxlingar och vad som händer med växter och djur i vår natur.
 • beskriva en livscykel
 • namnet på några vårblommor, blommans delar
 • namnet på några svenska träd och insekter
 • den kristna högtiden påsk och berättelsen ur Bibeln kring påsken och Jesu död och uppståndelse. 

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi kommer att gå ut i naturen och leta vårtecken med alla våra sinnen, samt dokumentera dessa.

 • Vi samtalar, ritar och skriver om förändringar i naturen under våren. Hur ser träden ut, vilka insekter hittar vi?

 • Vi samtalar och ser på undervisningsavsnitt om våren och svenska vårblommor.

 • Utifrån bilder tittar vi på en livscykel (växt eller djur)
 • Vi skriver faktatexter och förstärker texterna med ritade bilder och gör egna små böcker om vårblommor

 • Vi lär oss om blommans delar.         

 • Vi samtalar utifrån bilder och text kring den kristna högtiden påsken och Jesu död och uppståndelse. Vi gör egna snurror kring berättelsen. I vilken kronologisk ordning skedde allt?Med snurrornas hjälp berättar vi för varandra.


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter