Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 4

Bäcken v12

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 30 mars 2021

Bäcken v12

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

  • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

  • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

  • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

  • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

  • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

  • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

  • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

  • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

  • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Teknik

Vecka: 12

Nyfikenhetsfråga: Hur uppmuntrar och ser vi samspel via sagor?

  

Vi gör tillsammans

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Teknik: Barnen har kommit igång i sitt skapande av husbygget. De använder olika sorters teknik då de limmar och sammanfogar med olika sorters material. Vi har pratat med barnen om att det så småningom kommer att bli en stad av alla hus, lika som i vår projekt bok Promenad.     

Barnen har fått förutsättningar att fundera på vad de vill ha på sina hus samt på den staden som vi ska bygga tillsammans. Barnen utforskar och blir inspirerad av varandras skapelser, de lär av varandra.

De har lärt sig att hus kan se olika ut i verklighet och fantasin. De har fått förutsättningar att sammanfoga med hjälp av olika sorters material och tekniker. De tränar på att vänta på sin tur i skapandet samt på att det måste torka innan man går vidare till nästa moment.


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter